Michał Gliński | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Michał Gliński

Czy ustawa „lokal za grunt” zwiększy liczbę inwestycji mieszkaniowych?
1 kwietnia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości, potocznie nazywana ustawą „lokal za grunt”. Ma ona realizować jeden z priorytetów Narodowego Programu Mieszkaniowego, zwiększając liczbę inwestycji mieszkaniowych. Czy ten cel ma szansę zostać osiągnięty?
Czy ustawa „lokal za grunt” zwiększy liczbę inwestycji mieszkaniowych?
5 lat na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę – również wydanego przed nowelizacją
19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja Prawa budowlanego oraz niektórych innych ustaw, która zwiększyła trwałość pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Ustawodawca uznał m.in., że należy wprowadzić 5-letni limit na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę od daty wejścia tej decyzji do obrotu prawnego i w ten sposób ograniczyć swobodne uznanie organu administracji publicznej przy ocenie ważności pozwolenia. Jednak przepis art. 37b Prawa budowlanego wprowadzający ten limit zaczął budzić wątpliwości niektórych komentatorów, które mogą doprowadzić do utrwalenia błędnej naszym zdaniem wykładni nowych przepisów i podważyć ich zamierzony cel. Dlatego należy przeciwstawić się głosom, jakoby przepis ten nie znajdował zastosowania do decyzji wydanych przed nowelizacją.
5 lat na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę – również wydanego przed nowelizacją
Złamana obietnica
Dzierżawcy, którzy wierząc ustawodawcy i Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR) wyłączyli 30% użytków rolnych z przedmiotu dzierżawy w zamian za prawo nabycia pozostałych 70% użytków rolnych, być może obejdą się smakiem.
Złamana obietnica
Prace adaptacyjne dotyczące przedmiotu najmu
Trudno o lokal, który idealnie odpowiada zapotrzebowaniu najemcy. Dlatego powstaje pytanie, czy lepiej zaadaptować najęty lokal na własną rękę, czy też wystąpić o przeprowadzenie prac adaptacyjnych do wynajmującego i liczyć się z podwyżką czynszu.
Prace adaptacyjne dotyczące przedmiotu najmu
Rozliczenia eksploatacyjne wynajmującego i najemcy
Kodeks cywilny wśród elementów przedmiotowo istotnych umowy najmu wyróżnia jedynie obowiązek płacenia czynszu ze strony najemcy. Nie zajmuje się szerzej problematyką opłat dodatkowych ponoszonych przez najemcę, pozostawiając tę kwestię praktyce obrotu.
Rozliczenia eksploatacyjne wynajmującego i najemcy
Charakter prawny umowy deweloperskiej
Klasyfikacja prawna umowy deweloperskiej na gruncie obecnie obowiązujących aktów normatywnych jest niezwykle istotna dla właściwego skonstruowania jej postanowień oraz oceny skutków prawnych ich niewykonania lub niewłaściwego wykonania.
Charakter prawny umowy deweloperskiej
Klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach deweloperskich
Jakie postanowienia nie mogą się znaleźć w umowie deweloperskiej i co może zrobić nabywca, jeżeli jednak się w niej znalazły.
Klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach deweloperskich
Uproszczona realizacja dróg publicznych kosztem właścicieli nieruchomości?
Czy ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w sposób odpowiedni zabezpiecza interes wywłaszczanych właścicieli nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne?
Uproszczona realizacja dróg publicznych kosztem właścicieli nieruchomości?
Jak zwalczyć nieład w przestrzeni?
Jakość ładu przestrzennego w Polsce pozostawia sporo do życzenia. Głosy ubolewania nad niewydolnością instrumentów prawnych w tej materii coraz głośniej przebijają się do opiniotwórczych mediów i świadomości społecznej.
Jak zwalczyć nieład w przestrzeni?
Ryzyka związane z nową ustawą deweloperską
Niedawno uchwalona ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego nadal nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa przy zakupie nowego lokum.
Ryzyka związane z nową ustawą deweloperską
Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Wyłączenie części przedmiotu dzierżawy w zamian za prawo zakupu pozostałej części przez dzierżawcę na zasadzie pierwszeństwa to tylko jedno z rozwiązań, które wprowadza nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Trybunał Konstytucyjny uznał odmowę przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości biurowo-warsztatowych w prawo własności za niezgodną z konstytucją.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności