Agnieszka Pachla | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

Agnieszka Pachla

Nowa procedura doręczeń w Kodeksie postępowania cywilnego
Koniec fikcji doręczeń i doręczenia między pełnomocnikami w drodze elektronicznej. Nowelizacja przepisów Kodeksu postępowania cywilnego przyniosła liczne modyfikacje w przedmiocie doręczeń.
Nowa procedura doręczeń w Kodeksie postępowania cywilnego
Ważne zmiany w przedawnieniu roszczeń
9 lipca wejdzie w życie zmiana przepisów Kodeksu cywilnego dotycząca przedawnienia roszczeń. Ogólny termin przedawnienia ulegnie skróceniu do 6 lat, a w większości przypadków skutki jego upływu nastąpią ostatniego dnia roku kalendarzowego. Znacząco zmienione zostaną również zasady przedawnienia roszczeń przysługujących przedsiębiorcom przeciwko konsumentom.
Ważne zmiany w przedawnieniu roszczeń
Sąd bliżej powoda
Sądem właściwym może być również sąd miejsca wystąpienia szkodliwych skutków czynu niedozwolonego. Takie rozwiązanie ułatwi poszkodowanym dochodzenie roszczeń.
Sąd bliżej powoda
Pozwy zbiorowe już teraz w szerszym zakresie
Półtora miesiąca temu, 1 czerwca 2017 r., weszły w życie zmiany w pozwach zbiorowych – ustawie o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Są one istotne i dotyczą dwóch kwestii – zakresu roszczeń, które mogą być zgłaszane w postępowaniu grupowym, oraz przebiegu samego postępowania. Zmiany w pozwach zbiorowych warto śledzić, ponieważ ten rodzaj postępowania jest korzystny dla wszystkich – sądów, pełnomocników oraz stron.
Pozwy zbiorowe już teraz w szerszym zakresie