Zatrzymanie osoby – poradnik o prawach i obowiązkach | In Principle

Go to content
Subscribe to newsletter
In principle newsletter subscription form

Zatrzymanie osoby – poradnik o prawach i obowiązkach

W ostatnim czasie media wielokrotnie informowały o zatrzymaniach prezesów, członków zarządów, dyrektorów spółek. W przestrzeni publicznej pojawiał się wówczas szereg pytań o zasadność takich czynności, zwłaszcza wtedy, gdy sądy odmawiały uwzględniania prokuratorskich wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Zatrzymanie skutkujące krótkotrwałym pozbawieniem wolności jest obwarowane szeregiem gwarancji zawartych w Konstytucji RP, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Kodeksie postępowania karnego. Regulują one m.in. kwestie tego, kto i kiedy może zatrzymywać, a także jakie gwarancje przysługują osobom zatrzymanym.

Mimo to osoby  zatrzymane bardzo często nie mają świadomości własnych praw. Nie wiedzą np., że mogą kwestionować legalność, prawidłowość, a przede wszystkim zasadność zastosowania wobec nich takiej formy przymusu.

Z myślą o nich przygotowaliśmy publikację „Zatrzymanie osoby – poradnik o prawach i obowiązkach”, która powstała w oparciu o nasze doświadczenia, a także standardy międzynarodowe, w tym dorobek orzeczniczy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Jeżeli mają Państwo inne pytania, bardzo chętnie na nie odpowiemy.

Artur Pietryka, adwokat, Aleksandra Stępniewska, adwokat, praktyka karna kancelarii Wardyński i Wspólnicy